diumenge, 18 de març de 2018

El Bullidor, una revista rubinenca de la Transició

Aquest dimecres té lloc a la Biblioteca Mestre Martí Tauler un debat sobre la Transició a Rubí, amb motiu de l'exposició que gira en torn a la revista satírica Por Favor, en la quel participaran el nostre company Jaume Parras, l'ex alcalde Miquel Llugany, l'exconseller Joan Manuel Tresserras i l'activista també rubinenc Miquel Castillo.

I és que la labor editorial de moltes revistes va tenir una tasca important per impulsar el canvi. Rubí no va ser una excepció. Des de 1949 havia estat el setmanari Rubricata l'òrgan informatiu únic que tenia la vila (si exceptuem alguna altra petita publicació com la revista Lea), portaveu de l'Ajuntament i, en el seus orígens, defensora dels principis del Movimiento (fins a l'abril de 1977 encara es podia llegir a la seva capçalera: Red catalana de prensa de FET y de las JONS. Però el gener de 1977,quan encara governava l'alcalde franquista Murillo, va aparéixer una nova revista que vindria a capgirar l'ambient: El Bullidor. De periodicitat mensual, va ser creada per Víctor Cucurull, Antoni Gabarró, Jaume Marcet i Joan Manuel Tresserras. Sota els auspicis del famós periodista Xavier Vinader (1947 - 2015), expert en extrema dreta, terrorisme i crim organitzat i una de les ànimes de la mítica i recentment desapareguda Interviú, aquests quatre joves periodistes van muntar l'èmpresa El Bullidor, SA, que també tenia cura de la publicació terrassenca Al Vent, molt semblant a la rubinenca, per temàtica i tendència política i que era dirigida per Jaume Comellas, activista vinculat a Esquerra Republicana. La nova revista rubinenca aplegà tota una intel·lectualitat disconforme amb la situació de l'època i que advocava per un canvi: parlem, amés dels ja esmentats, de Francesc Alujas, un jove Vicenç Rabadan, Albert Chillón... Totes aquestes plumes, en un to ideològic esquerrà i catalanista, escrivien articles on informaven i analitzaven la intensa activitat sindical, cultural i política de la població i on es denunciaven les activitats de l'Ajuntament encara franquista. Es tractaven problemes de Rubí com la manca de places escolars i la mala qualitat dels centres educatius existents, per no parlar de les deficiències a les urbanitzacions, entre altres temes, tot en un to satíric i sarcàstic la majoria de vegades.


La revista era d'informació general, però també presentava unes planes de còmic molt àcides en què es criticava fortament la situació en què es trobava Rubí, com la que oferim aquí sota.


El Bullidor, anomenat d'aquesta manera en honor de la famosa font desapareguda amb la rierada del 1962 va tenir una vida curta, ja que va deixar de publicar-se el març de 1978, abans encara de les primeres eleccions democràtiques municipals. De fet, va ser el flagel de l'alcaldia encapçalada per Manuel Murillo. Es definia així mateix com "la força alliberadora dels mitjans de comunicació". Cal tenir en compte que, abans de l'aparició de les xarxes socials (a principis del segle present), la premsa i els pamflets eren la gran eina de denúncia social i política.

El Bulllidor també va editar un curiós llibre no fàcil de trobar avui en dia: Què saps de Rubí: Dansa de fats malèfics, dirigit per Xavier Vinader i amb la col·laboració de F. Alujas, V. Cucurull, J. M. Tresserras i J. Marcet.

Més endavant, va sorgir a la llum pública una nova revista mensual a Rubí: Endavant, editada entre 1979 i 1982 i amb un consell de redacció encapçalat per l'escriptor i periodista rubinenc Josep Ferrer Domingo. La publicació, que curiosament tenia el mateix nom que la que a principis de segle edità un grup de persones vinculades a la parróquia de Sant Pere, de caire conservador, prengué el relleu de la denúncia dels problemes de la ciutat i de la informació crítica de l'evolució política i on es donaven veus a tota mena de sectors socials i culturals.


PD: agraeixo la informació i suggeriments aportats per l'historiador rubinenc Jaume Parras, màxim expert en la Transició a Rubí.

diumenge, 11 de març de 2018

Estudis sobre el món de la dona a Rubí

Com a commemoració del Dia Internacional de la Dona Treballadora (amb una mica de retard per causes de tipus informàtic), presentarem el que ha estat a la producció historiogràfica de Rubí el tractament específic del món de la dona.

Malauradament només disposem de dos estudis on s'ha tractat el que avui s'anomena, potser de manera una mica esnobista (tot s'ha de dir) la "historiografia de gènere", és a dir la que analitza el paper de les dones en la construcció de l'esdevenir humà. Aquests dos llibres, tots editats pel Servei de la Dona de l'Ajuntament de Rubí, són "Les dones i la rierada" (2006) i "Dones i indústria tèxtil" (2017).


Abans de parlar una mica de cadascun d'ells, hauríem de dir que el món de la dona no ha tingut un ressó important en la bibliografia local i que, a part de les dues obres esmentades, sempre s'ha analitzat de manera colateral els diversos treballs historiogràfics. Tampoc s'ha publicat cap biografia de cap personatge femení destacat, si bé podem comptar amb alguns articles apareguts en diversos llocs, dedicats a dones destacades (com el del mestre Rusiñol dedicat a Mercé Plantada a la XXXII Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos, de 1986, per exemple).

Així doncs, en el llibre Homes del Rubí d'ahir, publicat el 1984 pel Casal d'Avis de Rubí, i tal com ens avança el seu títol, no hi ha cap dona en la llista dels prohoms més destacats en temes culturals i socials de l'aleshores vila.

I si avancem al 2001, al volum Rubinencs del segle XX, editat pel Grup Fotogràfic El Gra, ja podem veure un petit grapat de fèmines actives en diversos camps, al costat d'una immensa majoria masculina. No obstant, com podeu veure, al títol del llibre no es reflecteix aquesta incipient diversitat de gènere.

Veiem ara, doncs, amb una mica més de detall les dues obres específicament dedicades al món de la dona en dos aspectes ben diferents: l'impacte de la rierada i el treball a la indústria tèxtil. Com hem dit, els dos són de producció municipal i es basen en una sèrie d'entrevistes a un conjunt de persones de sexe femení.

El volum Les dones i la rierada està consagrat a les experiències viscudes per 44 dones entre 45 i 82 anys, resultat d'un treball d'Anabel Moya (Universitat Autònoma de Barcelona) que havia estat iniciat el 2004. S'hi destaca en gran paper que van tenir aquestes rubinenques en la gestió de l'ajuda humanitària i la seva lectura deixa una immensa petjada emocional en el lector.

El 2017 va aparèixer Dones i indústria tèxtil, a càrrec de Núria Julià i Eduard Puigventós. Les entrevistes, aquesta vegada, foren efectuades a diverses dones que havien exercit de treballadores tèxtils en diverses fàbriques de la població. Com a resultat d'aquestes converses, podem copsar les diverses tasques que feien homes i dones dins l'entramat industrial d'aquest sector, així com les relacions amb els propietaris i les altres companyes, entre molts altres temes. Entre les dones entrevistades no hi ha només assalariades, sinó que també apareixen petites empresàries que van muntar el seu taller.


Així doncs, encara resta molt camí per fer per tenir una visió molt més àmplia del que ha estat el paper de les dones en la construcció del nostre esdevenir. Esperem que en un futur, mercès a la col·laboració entre Ajuntament i entitats, es pugui escriure i publicar més sobre el que avui en dia és anomenada la "historiografia de gènere".

dissabte, 3 de març de 2018

La immigració andalusa a Rubí els anys 60 i 70

Bona part de la població rubinenca, a hores d'ara, té sang andalusa. A partir de mitjans anys 50, el creixement demogràfic de la vila es va accelerar notablement. Des de principis del segle passat, atrets per les noves indústries, facilitats de comunicació amb Barcelona, sempre hi havia hagut un cert flux migratori, primer de persones procedents de la resta del Principat, i després d'altres regions espanyoles. Segons Ramon Batalla (2015), la quantitat de gent de Rubi nascuda fora de Catalunya havia anar augmentant entre 1930 i 1961 de 890 a 3.157 habitants. Però fou a mitjan segle XX quan es va disparar la immigració, especialment procedent de la meitat sud de la península.

Inauguració dels pavellons provisionals de després de la rierada. Foto Josep Feliubadaló (AMR).

Fugien de la repressió política, de les males condicions econòmiques (molts eren jornalers) i buscaven a Catalunya una millor vida. Del camp andalús anaren a raure a les fàbriques del cinturó de Barcelona o a treballar a la construcció. Quan venien a la nostra terra, sobre tot a través del ferrocarril, anaven carregats amb maletes i farcells amb les seves pertinences, i en moltes ocasions eren reclosos en el que ara anomenaríem centres d'internament i retornats al seu lloc d'origen. Les autoritats estaven sovint desborades davant la magnitud del flux migratori.


A Rubí i a molts altres llocs aquest moviment de població comportà dèficits seriosos d'infraestrucures (faltaven centres escolars, menjadors socials, habitatges...). Moltes famílies s'instal·laven en habitacions de lloguer o relloguer, en les quals de vegades arribaven a amuntegar-se fins a 4 o 5 unitats familiars. Altres es feien barraques o fins i tot anaven a viure en coves (cas de Can Fatjó), com comenta l'historiador rubinenc (i, per cert, també descendent d'andalusos) Jaume Parras. Finalment, tambe es podia optar per ser allotjats provisionalment en pensions, com "la Sevillana", al carrer de Sant Magi, cantonada amb Sant Gaietà.

A poc a poc, aquestes gents humils anaven fent-se, per les nits i els caps de setmana, les seves pròpies llars, és a dir, cases d'autoconstrucció (molts tenien ja experiència en treballar en aquest sector a Rubí), en barris com Ca n'Oriol (fins als anys 70) o a l'Escardívol (aquest, arrassat per la rierada del 1962). Aquests habitatges, com podeu imaginar, no tenien els serveis més bàsics i sovint eren només una habitació amb una llar de foc el bell mig. Per fer les seves necessitats, havien d'anar al camp o a les vinyes properes.

Casa d'autoconstrucció a l'Escardívol. Foto Josep Feliubadaló (AMR)

Molts nous barris, entre els anys 60 i 70, van anar creixent com a resultat del flux migratori: el 25 de Setembre (poblat pels damnificats de la rierada), el Pinar, Ca n'Oriol, Rubí 2000, les Torres, Can Fatjó, la Serreta... En alguns casos es va originar un fenomen de guetització, les conseqüències del qual encara podem veure actualment, si bé en determinades ocasions es produiren  matrimonis mixtes (el 1977, dels 8.340 matrimonis entre espanyols, el 61% tenien els dos membres nascuts fora de Catalunya; el 16 % eren mixtes, i el 21 % eren formats els dos per persones nascudes a Catalunya) (Parras, 2016).

Continuant amb xifres, i per veure la magnitud del fenòmen, direm que el 1961, en quantitats aproximades, el 38 % dels rubinencs era nascut a Rubí, el 32 % procedia de la resta de Catalunya, i el 31 % era d'origen extracatalà (és a dir, només una tercera part, a grosso modo).  I dins d'aquest 31 % hem de dir que la població d'origen andalús, respecte al total, era del 13,8%.

Carrer del barri de Ca n'Oriol als anys 70. Fons Marroyo/ANC

Entre 1960 i 1975 (que fou el moment culminant del flux migratori) Rubí va passar de tenir 9.907 habitants a 35.855. Aquest moviment demogràfic quadruplicava la mitja de Catalunya i era des més intensos de la comarca. Entre els immigrants, com ja hem apuntat, varen augmentar molt els procedents d'Andalusia, respecte a la primera meitat del segle (on destacaven més els murcians, valencians, aragonesos...), de tal manera que el 1975 la tercera part dels rubinencs, concretament el 32,32 €, és a dir, 11.608 persones) era ja d'origen andalús. Quant als que venien d'altres regions, el percentatge era considerablement menor. En aquest any els nascuts fora de Catalunya eren només el 47,08 %.

Quant a províncies de procedència, Almeria era la que "exportà" més contingent humà ( dels 814 andalusos del 1955, 482 persones eren d'aquella zona el 1955.). El 1961, segons la taula que Parras publicà el 2012 al Butlletí dedicat a la rierada, 542 andalusos eren de la provincia d'Almeria; seguien els granadins amb 231 ànimes, i després es trobaven, per ordre quantitatiu, els procedents de les províncies de Còrdova (185), Sevilla (156), Jaén (150) i Màlaga (149). En total, hi havia aquell any a Rubí 1.413 habitants d'origen andalús.  Presentem a sota una gràfica que correspon a 1955, però no creiem que hagués una gran diferència quant a percentatges en els 6 anys de diferència.


És a dir, si resumim una mica, tenim 814 persones procedents d'Andalusia el 1955; 1.413 el 1961 i 35.855 el 1975. A partir d'aquest any el flux va començar a estancar-se.

Les fonts consultades per fer aquesta entrada són:

- Batalla, Ramon: "Rubí: creixement i transformació de la ciutat durant el franquisme", Butlletí GCMR, 64, juny de 2015.

- Parras, Jaume: "El 'desarrollisme' rubinenc; uns anys hipotecats", Butlletí GCMR, 58, setembre de 2012.

- Parras, Jaume: "Temps de canvis. Els darrers alcaldes del franquisme a Rubí: Manuel Murillo i Pere Comellas", Butlletí GCMR, 66, juny de 2016.

diumenge, 25 de febrer de 2018

Les primeres excavacions arqueològiques a Can Fatjó (1918-1919)

Aquest any 2018 celebrarem un important centenari, el de la vinguda del tren elèctric a la nostra població, però també hem de recordar que també farà 100 anys de les primeres excavacions arqueològiques a la zona de Can Fatjó. Aquests treballs, de l'Institut d'Estudis Catalans, tingueren lloc precisament a ran de les obres d'instal·lació de la via fèrria, que donaren com a resultat l'aparició de força estructures d'època ibèrica i romana.

El turó de Can Fatjó el 1918. Arxiu Museu Arqueologia de Catalunya (MAC)

Però ja des de finals del segle XIX algunes persones interessades en el nostre passat, com el rubinenc Joan Roura, o Josep Soler i Domènech Palet (del Centre Excursionista de Terrassa), havien recollit algunes restes arqueològiques a la zona. Així, hem d'assenyalar el descobriment per part d'en Roura, a  l'actual àrea ocupada per la urbanització de Sant Jordi Park, del cremador de perfums, del qual al Museu tenim una cópia.

Cremador de perfums trobat a Can Fatjó.

El setembre de 1918, doncs, acabaren les obres d'instal·lació de la via del tren i el turonet de Can Fatjó es va partir en dos, cosa que deixà veure estructures d'època ibera i romana. L'octubre del mateix any, Joan Roura i Domènech Palet, juntament amb mossèn Blanch (rector de Sant Pere de Rubí) i Josep Vilanova (professor de les Escoles Ribas), que havien vigilat els treballs dels operaris de la companyia del tren, recolliren les restes trobades en tres sitges que havien excavat (amb el resultat de ceràmica ibèrica i romana), així com 50 monedes ibèriques i romanes de bronze (segons la premsa de l'època) i altres restes com una làpida i objectes de bronze i os.

Finalment, l'Institut d'Estudis Catalans, el novembre d'aquell mateix any, començà les tasques d'excavació arqueològica, a càrrec de Josep Colominas, que finalitzaren el febrer de 1919. A l'actual àrea actualment ocupada pels pisos Huarte, envoltats pel carrer de Sant Roc, tocant el tall de la via del tren, descobriren 33 sitges. Es tractava de grans forats excavats al terra on els ibers guardaven les seves provisions alimentícies i comerciaven amb elles, però que quan es deixaven de fer servir s'hi abocava material com ceràmica i escombraries de l'època, que són els que estudien els arqueòlegs. No obstant, en aquells primers moments, es creia que eren tombes d'incineració (on es dipositaven les urnes amb les cendres dels difunts). Les restes que s'hi trobaren anaven des del s. V aC a l'època imperial romana (s. I dC).

Imatge de l'excavació del 1918, al costat del tall de la via. Arxiu MAC

Molts d'aquests materials ara es troben al Museu d'Arqueologia de Catalunya (alguns ja han estat estudiats, però molts altres encara romanen a l'espera que algun investigador se n'ocupi) i altres reposen al magatzem del Museu de Rubí. Per cert, els trobats per Josep Soler estan al magatzem del Museu de Terrassa.

Excavant a Can Fatjó el 1918. Arxiu MAC

Als anys 20 començarien de nou les intervencions dels arqueòlegs al turó de Can Fatjó... Des d'aquells anys fins a l'actualitat s'han anat succeint diverses excavacions que han contribuït a explicar una mica millor els remots orígens de Rubí, malgrat que encara manca molt per investigar i descobrir.

diumenge, 18 de febrer de 2018

Quan les tropes de Franco entraren a Rubí (1939)

La nit del 24 al 25 de gener de 1939, les restes de les tropes republicanes, en la seva fugida cap a França després tres anys de cruenta guerra passaren per Rubí, tot i demanant menjar a la població civil, molta de la quel també abandonà les seves llars, amb el seus carrauatges, carros que acollien les seves pertinences, animals... El fet és que molta part de la població, els dies anteriors, encara esperava la imminent derrota del "feixisme", com es pot veure, per exemple, a la publicació rubinenca La Lluita. Així que els fets van agafar per sorpresa molta gent que encara esperava una victòria final republicana. A la matinada del 25 les últimes unitats de l'exèrcit popular ja havien abandonat la vila, encara que sovintejaren alguns intercanvis de trets fins a la mateixa arribada de les tropes insurgents.

Portada de La Lluita pocs dies abans de l'entrada dels "nacionals"

Sembla ser que, segons l'historiador local Eduard Puigventós, del qual hem agafat la informació per redactar aquesta entrada, un 25 % aproximadament de la població de Rubí va marxar a l'exili forçat. Si el 1938 la vila comptava amb 9.500 habitants, el 1939, al primer recompte efectuat per les autoritats franquistes donava 7.128 persones.

Molta gent que es va quedar a Rubí aquella nit romangueren amagats mentre se sentia el soroll de les canonades i trets des de Castellbisbal (és el cas, per exemple, de Joan Cardona i Joan Calopa, que s'estigueren a una cova del torrent de Can Xercavins fins que passà el perill).

El 25 de gener al matí Castellbisbal es va rendir a les tropes "nacionals", després s'aixafar una petita resistència militar republicana. Entraren posteriorment a Rubí per dues zones, segons Puigventós: una per Cova Solera i la fàbrica del Pujol i Tarragó, i una altra per Can Xercavins i Ximelis. Està documentat el fet que alguns soldats republicans que no havien marxat la nit anterior (i també alguns civils) moriren en diversos intercanvis de trets i llançaments de bombes per part dels "nacionals, que afectaren diverses zones rurals i també edificis del centre de Rubí. A les 4 ja havien arribat al centre de Rubí i, un cop ocupada la població, ja no hi hagué episodis remarcables de violència per part dels "nacionals": només alguns robatoris i saquejos. No obstant, a la zona de la Serreta encara hi hagué alguns tirotejos.

Sempre s'havia dit que la unitat que conquerí Rubí als republicans fou la 4a Divisió de Navarra, comandada per Julián Domingo (fins i tot l'actual plaça de Figueres, a Rubí, en època franquista,va rebre el nom de "Cuarta de Navarra"), però Puigventós ha investigat aquest tema i manifesta que fou concrtament el Tabor (unitat composada de soldat "moros") del Grup de Forces Regulars Indígenes de Tetuán núm. 1 (que pertanyia a la 5a División de Navarra, no a la 4a). D'aquí la gran quantitat de soldats marroquins que s'estaren a Rubí aquells primers dies de l'ocupació.Julián Domingo va prendre l'Ajuntament la tarda del 25 de gener i va designar les noves autoritats, entre elles, l'alcalde, Miquel Casanovas, un monàrquic conservador lligat a la Cambra Agrícola. Aquest fet li va agafar per sorpresa.

Casanovas, primer alcalde de Franco a Rubí

Les tropes franquistes passaren la nit del 25 al 26 en cases particulars i masies de la població i de fet s'estaren poc temps a la vila, tret d'algunes unitats, que hi romangueren una setmana: se sap que alguns "moros" que en pertanyien es dedicaren els dies successius a vendre galetes, xocolata o tabac a canvi de plata.

Alegoria de les Forces Regulars Indígenes de Tetuan núm. 1

 Començava a Rubí la dura postguerra.

Nota: per a més informació, anècdotes i detalls, us remetem al magnífic article d'Eduard Puigventós "25 de gener de 1939: l'entrada dels franquistes a Rubí", publicat al Butlletí del GCMR-CER núm. 62 (juny de 2014).

diumenge, 11 de febrer de 2018

Monedes ibèriques de Rubí

Fa uns dies parlàvem de les monedes d'època romana que s'han trobat al terme de Rubí. Aquesta vegada ho farem de les peces encunyades pels habitants ibers sota el domini de Roma, als segles II i I aC. Sembla ser que aquestes monedes, que seguien el patró romà, servien per pagar el sou dels soldats romans que ocupaven el territori, així com el dels auxiliars i mercenaris indígenes. També contribuïren a integrar la zona ibèrica en el món econòmic romà.

Anvers d'un as de Bolskan.

A la Laietània (l'àrea ètnica que comprenia el Baix Llobrgat, el Vallès, el Maresme i el Barcelonès), al segle II aC, hi havia les següents seques: Laiesken (no sabem exactament el lloc on s'encunyaven les monedes amb aquesta llegenda, però podria ser Montjuïc), Lauro (molt probablement l'assentament de Puig Castell, a Cànoves i Samalús, al Vallès Oriental), Ilturo (Cabrera de Mar, el Maresme, que passà després, al segle I aC, a Mataró amb el nom d'Ilduro) i Baitolo (Badalona).


Revers d'un as de la seca d'Ilturo, amb la llegenda ibèrica sota.

A Rubí, procedents de les seques laietanes, a l'antiga col·lecció del Museu hi hava dues de Laiesken i dues d'Ilturo/Ilduro. Actualment, segons els estudis de Jordi Font, només en resta una d'Ilturo (foto superior), quant a monedes de la Laietània; no en tenim ni de Lauro ni de Baitolo, i les dues de Laiesken es devien perdre a la guerra civil.

Sí comptem amb moltes de fora de l'àrea laietana, com dos assos (unitat de moneda de bronze) d'Untikesken (Empúries), encunyats pels ibers que vivien a Empúries, amb el cap de la deessa Palas Atenea a l'anvers i el cavall Pegàs al revers, i datats a la primera meitat del s. II aC; dos assos i un semis (mig as) de Kesse (seca ubicada, segons la majoria d'estudiosos, a Tarragona), i dos assos i un denari (moneda de plata) de Bolskan (Osca), així com altres assos de procedència incerta (un sembla ser també de Kesse). Aquestes peces de la col·lecció del Museu molt probablement han estat trobades a Can Fatjó. A Can Ramoneda s'ha trobat un altre as d'Untikesken, un d'Iltirta (la Lleida ibèrica), un altre de Kesse i un que també sembla procedir d'aquesta seca, un de Bolskan i dos semis de la ciutat ibera de Càstulo (Linares, Jaén), cosa molt estranya ja que a Catalunya quasi no hi ha troballes d'aquest centre encunyador.

Anvers d'una moneda de bronze d'Untikesken.

Per altra banda, hem de dir que segons Josep Serra, a l'antiga col·lecció del Museu de Rubí hi havia monedes procedents d'Iltirta, Kesse, Auso (Vic) i Sagunt.

Veiem doncs una abrumadora presència de monedes procedents de seques catalanes, especialment de Kesse (Tarragona) i Untikesken (Empúries), i algunes de fora com les de Bolskan (Osca), fins i tot més que les estrictament Laietanes, de les quals, com ja hem dit, només tenim actualment un as d'Ilturo (Cabrera de Mar).

diumenge, 4 de febrer de 2018

Escriptors i escriptores de Rubí al segle XX

En aquesta entrada farem esment de les personalitats rubinenques del segle XX que han deixat la seva petjada literària en la història de la nostra ciutat, i a les quals s'han dedicat diversos carrers, places i avingudes i vinculats, bàsicament a la creació de poesia, teatre o assaig. Per tant, deixarem, potser per una altra ocasió, les persones que han exercit com a historiadors (Josep Serra, Miquel Rufé, Carme Molinero, Pere Ysàs, Jaume Parras o Ramon Batalla, entre d'altres) i els periodistes o vinculats a aquesta activitat (Josep Prat, Joan Manuel Tresserras).

Pere Esmendia (1899 - 1924)

Defensor dels rabassaires, publicà articles a La Terra, òrgan de la Unió de Rabassaires de Catalunya, i a La Lluita, que era del Centre Democràtic Republicà. També va composar poesies i juntament amb altres convilatants, va crear l'Agrupació Dramàtica Santiago Rusiñol, vinculada al CDR. De fet, va ser autor d'unes dotze obres de teatre.


Josep Ferrer i Domingo (1910 - 1982)

Va col·laborar a les publicacions Endavant, Saba Nova i fou cofundador del setmanari Rubricata, el 1949. Fou també corresponsal a diversos diaris.

Es dedicà especialment al teatre i destaquem obres com L'home que no sabé viure, Uns cors de dona, El destí dels vells...

Josep Ferrer, pintura d'Antoni Marsal

Josep Sapés (1913 - 1990)

La seva obra, bàsicament assaigs sobre el Rubí de la primera meitat del segle passat a més d'un mil·ler de poesies, va ser escrita als anys 80, ja que en època del franquisme va restar exiliat. Destaquem El Rubí d'ara fa 50, 60 anys, Dretes i esquerres o la guerra del 36 a Rubí i Poti poti rubinenc.Eulàlia Colomer (1914 - 1993)

Va venir a viure a Rubí procedent de Vilassar de Dalt i al llarg de la seva vida es va dedicar a escriure poesies. El seu marit Joan Nuri (1909 - 1985) també era aficionat a aquest art (entre altres, va composar un poema, curiosament, dedicat al Museu de Rubí).Josep Pallarols (1915 - 1971)

Tenia la seva impremta al carrer de Sant Josep i, a part de la seva professió, ha deixat per la posteritat algunes obres de teatre.Francesc Alujas (1922 - 2016)

Es va destacar en poesia, assaig i teatre. Quant a poesia, destaquen el recull La lluna s'ha vestit de dol; pel que fa a teatre esmentarem l'obra Vida, obra i entrega del Doctor Guardiet, i quant a assaig, El blanc i el negre. Un estudi sobre el problema racial americà (escrit en català el 1967).

Fou corresponsal literari de La Vanguardia.

També va ser molt important la seva tasca quant a l'ensenyament de llengües estrangeres, de la qual fou pioner a Rubí.Josep Espert (1923 - 1997)

Fou durant un temps, als anys 80, president del Casal d'Avis de Rubí i es dedicà a la poesia.
Potser ens hem deixat moltes altres persones que en les seves estones composaven poesies o escrivien novel·les, però pensem que les que hem ressenyat a la present entrada són les que més s'han destacat al segle passat en l'activitat literària, que, per cert s'ha incrementat notablment al present segle XXI. Només cal veure la gran quantitat de noves persones rubinenques que creen art amb les paraules.

 Nota: gran part de la informació per fer aquesta entrada ha estat extreta del llibre Rubinencs del segle XX (2004).